czwartek, sierpnia 01, 2013

"PRZEDSZKOLE ŻYRAFKI. 5-LATEK", "PRZEDSZKOLE ŻYRAFKI. 6-LATEK", E. Lekan, J. Myjak, Wyd. Olesiejuk 2013

My- rodzice, najczęściej posyłamy nasze dziecko do przedszkola, by móc wrócić do pracy zawodowej po urlopie wychowawczym. Rzadziej myślimy, że dzięki instytucji tej, maluch rozwinie umiejętności społeczne oraz, a raczej przede wszystkim, że przygotuje się do pójścia do szkoły. Tymczasem według nowej podstawy programowej (Dziennik Ustaw z dn. 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8.) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Dziecko, które nie uczestniczy w edukacji przedszkolnej nie jest w stanie osiągnąć wszystkich powyższych celów. Warto więc posłać malucha do przedszkola, a jeśli zabrakło w nim miejsc lub podjęliśmy jednak decyzję o rezygnacji z tej formy edukacji, koniecznie pracujmy z kilkulatkiem w domu. Angażujmy go w zajęcia i zabawy z innymi dziećmi (np. na placu zabaw), rozmawiajmy, pokazujmy świat, róbmy doświadczenia, ćwiczmy litery, cyfry, szlaczki, zapamiętywanie krótkich rymowanek, zachęcajmy do wykonywania prac manualnych, zabaw muzycznych, a także do samodzielności, jak i rozwijajmy inne różnorodne umiejętności. W podejmowaniu niektórych z tych zadań pomogą teczki wydane właśnie przez Wydawnictwo Olesiejuk- "Przedszkole Żyrafki".
 

W opracowaniu dla 5-latka znajdziemy trzy zeszyty ćwiczeń: zabawy językowe, zgadywanki oraz zabawy plastyczne. Każda książeczka zawiera kilkadziesiąt naklejek, co uwielbiają wszystkie dzieciaki :)
Nauka z Żyrafką polega na wypełnianiu krótkich poleceń dostosowanych do możliwości rozwojowych przedszkolaka. Zadania są ciekawe, opierają się na kolorowych i prostych ilustracjach.

Natomiast teczka przeznaczona dla 6-latka to już cięższa praca. Jest trudniej, lecz wszystko opracowano zgodnie z potrzebami i możliwościami kilkulatka. Będzie on na pewno dumny, że wreszcie może poznać cyfry, litery, łączyć je w sylaby, jak i poćwiczyć rysowanie szlaczków. Tu także nacieszy się 206 naklejkami!
 

Praca z "Przedszkolem Żyrafki" to w takiej samej części frajda, jak i nauka, czyli przyjemne z pożytecznym. Tak właśnie powinien przebiegać proces uczenia się- poprzez zabawę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za każdą opinię :) Twoje zdanie na ten temat jest dla mnie niezwykle ważne.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...