czwartek, stycznia 09, 2020

"EMPATIA ZMIENIA NAS, SZKOŁĘ, ŚWIAT. SCENARIUSZE ZAJEĆ POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY DLA NAUCZYCIELI" J. Berendt, P. Orbitowska- Fernandez, M. Sendor, Wydawnictwo CoJaNaTo 2019


O mojej miłości do Porozumienia bez Przemocy (w skrócie PbP) już pisałam trochę tutaj. Ciągle poznaję nowe metody i modele pracy z dziećmi, lecz wciąż nie znalazłam nic, co okazałoby się choć równie cenne i bliskie mojemu sercu, jak nauka płynąca od Marshalla B. Rosenberga 💓.


Na rynku wydawniczym dział "Poradniki", wzbogacił się o ważny tytuł właśnie z nurtu PbP, skierowany do nauczycieli - "Empatia zmienia nas, szkołę, świat". Polskie autorki są doświadczonymi nauczycielkami, trenerkami, specjalistkami NVC. W niniejszej książce dzielą się praktyczną wiedzą z zakresu PbP oraz sprawdzonymi gotowymi scenariuszami, które można wykorzystać do pracy z młodzieżą, młodszymi dziećmi, nawet w nauczaniu wczesnoszkolnym (po dokonaniu indywidualnych modyfikacji).

M. B. Rosenberg użył symboliki Żyrafy i Szakala obrazując postawy ludzi w komunikacji:
"Szakal jest symbolem komunikacji odcinającej nas od siebie, skupiającej się na ocenach, diagnozach i żądaniach (...). Żyrafa jest symbolem komunikacji opartej na empatii, dialogu i współpracy."

Co ważne, oba typy porozumiewania się ze sobą mają inne źródło i dają inne rezultaty. Jeżeli zależy nam na współpracy, zaufaniu, dialogu, powinniśmy kierować się drogą Żyrafy. "To, jakim językiem się posługujemy, ma wpływ na jakość naszych relacji. (...) Słowa mogą być murami lub oknami."

Kluczowym elementem PbP jest model czterech kroków:
Krok 1: obserwacja
Krok 2: uczucie
Krok 3: potrzeba
Krok 4: prośba

To również jest meritum proponowanych w tej książce zajęć- tego chcemy nauczyć dzieci i młodzież. Autorki krótko wyjaśniają jakie aspekty są istotne na lekcji, by nasi uczniowie byli chętni i gotowi prowadzić z nami dialog. Nie są one proste, gdyż wymagają od nas zmiany stylu myślenia, rozumowania, rozmowy, lecz warto podjąć wysiłek każdego dnia, nawet stopniowo, powoli.

Zaprezentowane przykłady scenariuszy unaoczniają i podpowiadają w jaki sposób budować współpracę, dialog i zaufanie u swoich uczniów bez nakazów, zakazów, kar i nagród. Warto z nich czerpać, ale i warto dostosować je do swoich i grupy potrzeb oraz możliwości.

Spotkania powinny rozpoczynać się jeszcze zanim wejdą do sali uczniowie- nauczyciel podejmuje się refleksji, szukając celu zajęć. Pomagają w tym autorki, zadając pytania, na które warto byłoby sobie odpowiedzieć. Dalej, rozpoczyna się praca z grupą na bazie scenariusza lub po modyfikacjach. Prezentowany program został przygotowany na 8 spotkań, trwających 90 minut, możemy je jednak skrócić lub podzielić na kolejne spotkania. Po zajęciach zawsze warto zastanowić się nad ich przebiegiem i wyciągnąć wnioski- ale te wskazówki to żadna nowość, chyba większość nauczycieli tak właśnie pracuje...

"Empatia zmienia nas, szkołę, świat" to praktyczny i wartościowy poradnik dla nauczycieli, jak i pedagogów szkolnych, psychologów, socjoterapeutów, z którego warto czerpać, przygotowując zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Wszystkim nam zależy zarówno na zaspokojeniu własnych potrzeb, jak i na dobrej komunikacji. Do tego dąży właśnie Porozumienie bez Przemocy. Zachęcam Was do zgłębiania tego nurtu poprzez literaturę oraz szkolenia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za każdą opinię :) Twoje zdanie na ten temat jest dla mnie niezwykle ważne.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...